trinds

Gevleugelde Vechtersbaas?


Gevleugelde Vechtersbaas? ., Combatant is een juridisch concept dat uitdrukking geeft aan het recht van een individu om deel te nemen aan vijandelijkheden tijdens een internationaal gewapend conflict. De term “strijder” werd gedefinieerd in artikel 43 van Aanvullend Protocol I bij de Geneefse Conventies van 1949.

Gevleugelde Vechtersbaas?

Het artikel stelt: “Leden van de strijdkrachten van een van de partijen bij het conflict (met uitzondering van medisch personeel en aalmoezeniers die vallen onder artikel 33 van het Derde Verdrag) zijn strijders, wat betekent dat zij het recht hebben om rechtstreeks deel te nemen aan het conflict. bij vijandelijkheden.

hee Gevleugelde Vechtersbaas?

Naast het recht om deel te nemen aan vijandelijkheden, hebben strijders het recht om als krijgsgevangene te worden beschouwd wanneer ze gevangen worden genomen tijdens een internationaal gewapend conflict.

Artikel 44 stelt het volgende: “Alle strijders zijn gebonden aan de regels van internationaal recht die gelden in gewapende conflicten. Schending van deze bepalingen ontneemt een strijder echter niet het recht om als strijder of als krijgsgevangene te worden beschouwd. als hij in de handen van een tegenstander valt.”

144.208.71.49, 144.208.71.49 Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36Source link

Related posts

aziaat 6 letters?

admin

worden door schoolmeesters gedragen cryptisch (17) letters?

admin

فيلم Deliha 2014 مترجم | موقع فشار

admin

Leave a Comment